Odkazy

 • Oficiální stránky Philipa K. Dicka
  Velmi kvalitní stránky podporované z Dickovy pozůstalosti. Mj. obsahují i ojedinělé věci, jako jsou dopisy nebo ukázky z jeho Exegesis.
 • Stránky fanoušků Philipa K. Dicka
  Obsáhlý a zcela vyčerpávající web čtenářů a fanoušků P. K. Dicka. Jsou zde obsahy románů, zvukové nahrávky rozhovorů, ilustrace z knižních obálek, další odkazy, fimové novinky, články, eseje a korespondence zajišťující kontakt mezi fanoušky.
 • Cena Philipa K. Dicka
  Zásluhou spisovatele Thomase Dische byla po smrti P. K. Dicka založena tato cena pro nejlepší originální román v paperbackovém vydání (román vydaný rovnou vázaně má tedy smůlu). Uděluje se od roku 1983.
 • Společnost Philipa K. Dicka
  Společnost Philipa K. Dicka působila v letech 1983-1992, kdy vydala 30 čísel vlastního zpravodaje The Philip K. Dick Society Newsletter. Zpravodaj postupně přinášel nepublikované materiály z autorovy pozůstalosti a nové informace vztahující se k osobě P. K. Dicka.
 • The Modern Word
  Philip K. Dick jako obsáhlé heslo v internetové encyklopedii moderních spisovatelů.